Cosul este gol!

Cărțile noastre se pot achiziționa și pe platforma SEAP / SICAP. 

E-mail

Pagini din interiorul cărţii!

Pentru vizualizare detaliată daţi click pe imaginea dorită.

Limba și literatura română. Clasa a III-a

Caiet de lucru. Exerciții de comunicare, de vocabular, noțiuni teoretice

Autori Arina Damian
Format 20,5 x 29 cm (A4)
Nr. pagini 96

________________________________

Preț: 13,50 lei
Categorie: Clasa a III-a
Codul produsului: CLS3-001

________________________________

Descriere

Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale, conform Anexei la Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018, privind aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

Auxiliarul abordează toate conţinuturile din noua programă pentru clasa a III-a, incluzând şi noţiuni teoretice şi exerciţii aplicative legate de textul nonli­terar, fluturaşul informativ, invitaţia, mail-ul, afişul, cartea şi revista clasei.
De asemenea, sunt prezentate şi modele de organizatori grafici, care îl ajută pe copil să extragă mai uşor informaţiile din textul citit şi să le organizeze eficient: diagrama Venn, ciorchinele, metoda SINELG etc.
Conform noilor tendinţe în învăţământ, care pun un mare accent pe înţe­legerea textu­lui, am oferit spre analiză câteva lecturi, folosind diverse metode moderne interactive: metoda cubului, jurnalul cu dublă intrare, teoria inteli­genţelor multiple.
Sperăm ca acest auxiliar, prin abordarea completă a temelor din noua programă, să fie util elevilor şi cadrelor didactice, indiferent de manualul pe care lucrează la clasă.

CUPRINS

I. ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE
1. Propoziţia şi textul 
2. Semnele de punctuaţie
3. Ortogramele 
Ortogramele sa / s-a
Ortogramele sau / s-au 
Ortogramele într-o / într-un, dintr-o / dintr-un 
Ortogramele ia / i-a 
Ortogramele iau / i-au 
Ortogramele la / l-a 
Ortogramele nea / ne-a
Ortogramele neam / ne-am
Ortogramele * v-a / v-a 
Ortogramele * cam / c-am 
Ortogramele * căi / că-i 
Ortogramele * întruna / într-una 
Ortogramele * cel / ce-l, cea / ce-a / cei / ce-i 
Ortogramele * moi / m-oi

II. FONETICĂ ŞI VOCABULAR
1. Sunetul şi litera. Vocale şi consoane 
2. Silaba 
3. Cuvântul 
4. Cuvinte cu formă diferită şi sens asemănător 
5. Cuvinte cu sens opus 
6. Cuvinte cu mai multe înţelesuri

III. SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR
1. Scrierea lui „m” înainte de „b” şi „p” 
2. Scrierea cu „ă” şi „î” 
3. Grupurile de sunete (litere) ea, ia, oa, ie, iea, uă 
4. Cuvinte care conţin vocale duble ii, ee, oo, uu 

IV. COMUNICARE. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI
1. Comunicarea 
2. Textul 
1. Textul narativ
Model de abordare a textului narativ
Metoda cubului 
Jurnalul cu dublă intrare
2. Textul descriptiv
3. Textul în versuri
4. Textul nonliterar / informativ 
Activităţi propuse pornind de la teoria inteligenţelor multiple

V. SCRIEREA FUNCŢIONALĂ ŞI IMAGINATIVĂ
1. Scrierea funcţională 
A. Cartea poştală. Ilustrata 
B. Felicitarea 
C. Fluturaşul informativ
D. Invitaţia 
E. Afişul 
F. Cartea / Revista clasei 
G.Mail-ul 
H. Tabelul / Organizatorii grafici
  1. Diagrama Venn 
  2. „Floarea” alimentară 
  3. Fagurele de miere 
  4. Ciorchinele
  5. Metoda Sinelg 9
2. Scrierea imaginativă 
A. Părţile unei compuneri
B. Compunerea după o ilustraţie sau un şir de ilustraţii 
C. Compunerea după un şir de întrebări 
D. Compunerea folosind cuvinte de sprijin
E. Compunerea cu început dat
F. Compunerea după un plan de idei
G. Compunerea liberă
H. Povestirea scrisă după benzi desenate 

VI. PĂRŢILE DE VORBIRE
1. Cuvântul – parte de vorbire 
2. Substantivul 
Felul substantivelor 
Numărul substantivelor
Genul substantivelor 
Scrierea şi pronunţarea corectă a unor substantive 
3. Adjectivul 
4. Legătura adjectivului cu substantivul 
5. Pronumele personal
Pronumele personal de politeţe 
6. Verbul 
Numărul verbului 

Comentarii