Cosul este gol!

SEAP-SICAP  Produsele editurii ELICART se pot achizitiona si prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice S.E.A.P. / S.I.C.A.P., telefonic sau online. La comenzile online vă rugăm să menționați la Observații că doriți publicarea pachetului în catalogul electronic S.E.A.P. - după înregistrarea comenzii vă vom contacta pentru a demara procesul de achiziție.

E-mail

Pagini din interiorul cărţii!

Limba și literatura română. Clasa a III-a

Caiet de lucru. Exerciții de comunicare, de vocabular, noțiuni teoretice

Autori Arina Damian
Format 20,5 x 29 cm (A4)
Nr. pagini 96

________________________________

Preț: 18,00 lei
Categorie: Clasa a III-a
Codul produsului: CLS3-001

________________________________

Descriere

Avizat M.E.N. prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018


 

   GRATUIT

    Pliant Scrierea corectă
    a ortogramelor
    clasa a III-a

    • A3 - faţă / verso
    • (4 pagini A4), color 
    • carton 150 g/mp

 


 Vizualizare pagini interior și descărcare

             • VEZI PE TOT ECRANUL •

Auxiliarul abordează toate conţinuturile din noua programă pentru clasa a III-a, incluzând şi noţiuni teoretice şi exerciţii aplicative legate de textul nonli­terar, fluturaşul informativ, invitaţia, mail-ul, afişul, cartea şi revista clasei.
De asemenea, sunt prezentate şi modele de organizatori grafici, care îl ajută pe copil să extragă mai uşor informaţiile din textul citit şi să le organizeze eficient: diagrama Venn, ciorchinele, metoda SINELG etc.
Conform noilor tendinţe în învăţământ, care pun un mare accent pe înţe­legerea textu­lui, am oferit spre analiză câteva lecturi, folosind diverse metode moderne interactive: metoda cubului, jurnalul cu dublă intrare, teoria inteli­genţelor multiple.
Sperăm ca acest auxiliar, prin abordarea completă a temelor din noua programă, să fie util elevilor şi cadrelor didactice, indiferent de manualul pe care lucrează la clasă.

CUPRINS

I. Ortografie și punctuație
1. Propoziția și textul
2. Semnele de punctuație

II. Fonetică și vocabular
1. Sunetul și litera. Vocale și consoane
2. Silaba
3. Cuvântul
4. Cuvinte cu sens asemănător
5. Cuvinte cu sens opus
6. Cuvinte cu mai multe înțelesuri

III. Scrierea corectă a cuvintelor
1. Scrierea lui „m” înainte de „b” și „p”
2. Scrierea cu „ă” și „î”
3. Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de sunete (litere) ea, ia, oa, ie, ua, uă
4. Scrierea corectă a cuvintelor care conțin vocale / consoane duble ii, ee, oo, uu / cc, nn
5. Scrierea corectă a ortogramelor
Ortogramele sa / s-a
Ortogramele sau / s-au
Ortogramele într-o / într-un; dintr-o / dintr-un
Ortogramele ia / i-a
Ortogramele iau / i-au
Ortogramele la / l-a
Ortogramele nea / ne-a
Ortogramele neam / ne-am
Ortogramele va / v-a
Ortogramele întruna / într-una
Ortogramele printr-o / printr-un
Ortogramele n-am / n-ai / n-au / n-are
Ortogramele săi / să-i
Ortogramele mai / m-ai
Ortogramele nu-l / nu-i
6. Scrierea corectă a cuvintelor numai / nu mai
7. Scrierea corectă a cuvintelor odată / o dată
8. Scrierea corectă a cuvintelor niciun / nici un; nicio / nici o
9. Scrierea corectă a cuvintelor fii / nu fi

IV. Comunicare. Înțelegerea textului
1. Comunicarea
2. Cererea și oferirea de informații. Cererea familiară și cererea politicoasă
3. Textul
A. Textul narativ
B. Textul descriptiv
C. Textul în versuri
D. Textul nonliterar / informativ

V. Scrierea funcțională și imaginativă
1. Scrierea funcțională
A. Cartea poștală
B. Felicitarea
C. Fluturașul informativ
D. Invitația
E. Afișul
F. Cartea. Revista clasei
G. E-Mailul
2. Scrierea imaginativă
A. Părțile unei compuneri
B. Compunerea după o ilustrație sau un șir de ilustrații
C. Compunerea după un șir de întrebări
D. Compunerea folosind cuvinte de sprijin
E. Compunerea cu început dat / cu sfârșit dat
F. Compunerea după un plan de idei
G. Compunerea liberă
H. Povestirea scrisă după benzi desenate

VI. Părțile de vorbire
1. Cuvântul – parte de vorbire
2. Substantivul
Felul substantivelor
Numărul substantivelor
Genul substantivelor
Scrierea și pronunțarea corectă a unor substantive
3. Adjectivul
4. Legătura adjectivului cu substantivul
Poziția adjectivului față de substantiv. Scrierea unor adjective
5. Pronumele personal
Pronumele personal de politețe
6. Verbul
Numărul verbului

 

Comentarii