Cosul este gol!

Cărțile noastre se pot achiziționa și pe platforma SEAP / SICAP. 

E-mail

Pagini din interiorul cărţii!

Pentru vizualizare detaliată daţi click pe imaginea dorită.

Matematică. Clasa a IV-a

Caiet de lucru. Exerciţii, probleme, teste de evaluare, noţiuni teoretice

Autori Arina Damian, Niculina-Ionica Vişan
Format 20,5 x 29 cm (A4)
Nr. pagini 132

________________________________

Preț: 16,50 lei
Categorie: Clasa a IV-a
Codul produsului: CLS4-002

________________________________

Descriere

Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale, conform Anexei la Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018, privind aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

Cartea se adresează elevilor de clasa a IV-a şi reprezintă un auxiliar didactic util, în conformitate cu cerinţele noii programe şcolare, avizate de M.E.N.C.S. prin ordinul nr. 5003/2014.
Conţinutul auxiliarului este structurat de la uşor la greu, de la simplu la complex, existând şi probleme cu un grad de dificultate sporit. Elevii sunt puşi în situaţia de a analiza, de a exersa şi de a aplica în mod conştient şi creator noţiunile teoretice dobândite.
Testele de evaluare propuse reprezintă un instrument eficace de a controla sistematic activităţile de învăţare ale copiilor, oferindu-le o perspectivă nouă pentru programul viitor de învăţare.
Prin obiectivele pe care le urmăreşte, această carte devine utilă atât elevilor şi învăţătorilor, cât şi părinţilor în lucrul suplimentar cu copilul.

CUPRINS

Recapitularea cunoştinţelor din clasa a III-a

Cap. I. Numere naturale de la 0 la 1 000 000
• Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 1 00 000
• Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000
• Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000
• Scrierea numerelor cu cifre romane
Test de evaluare

Cap. II. Operaţii cu numere naturale de la 0 la 1 000 000
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000
• Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin
• Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin
• Proprietăţile adunării
• Aflarea unui număr necunoscut
Test de evaluare

ÎNMULŢIREA ŞI ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000
• Înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1 000
• Înmulţirea unui număr mai mic decât 1 000 cu un număr de o cifră
• Înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
• Proprietăţile înmulţirii
Test de evaluare
• Împărţirea în concentrul 0 – 1 000 000
• Împărţirea numerelor naturale mai mici de 1 000 000 la un număr de două cifre
• Împărţirea unui număr la 10, 100, 1 000

ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR ŞI FOLOSIREA PARANTEZELOR ROTUNDE ŞI PĂTRATE
Test de evaluare

Cap. III. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor
• Probleme care se rezolvă prin operaţii matematice cunoscute
• Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
• Probleme care se rezolvă prin metoda comparaţiei
• Probleme care se rezolvă prin metoda reducerii la unitate
• Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers

Cap. IV. Fracţii
• Noţiunea de fracţie
• Fracţii egale
• Tipuri de fracţii
• Compararea şi ordonarea fracţiilor
• Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor
• Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
• Aflarea unei fracţii dintr-un întreg. Aflarea întregului când se cunoaşte o fracţie a acestuia
• Scrierea procentuală a fracţiilor cu numitorul 100
• Fracţii zecimale
• Probleme cu fracţii
Test de evaluare

Cap. V. Elemente intuitive de geometrie
LOCALIZAREA UNOR OBIECTE. COORDONATE ÎNTR-O REPREZENTARE GRAFICĂ SUB FORMĂ DE REŢEA
FIGURI GEOMETRICE
• Drepte paralele şi drepte perpendiculare
• Unghiuri
• Poligoane
1. Triunghiul
2. Dreptunghiul
3. Pătratul
4. Paralelogramul
5. Rombul
• Cercul
• Axe de simetrie3
• Aria unei suprafeţe

CORPURI GEOMETRICE: cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con
• Volumul cubului şi al paralelipipedului
Test de evaluare

Cap. VI. Unităţi şi instrumente de măsură
• Unităţi de măsură pentru lungime
• Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
• Unităţi de măsură pentru masă
• Unităţi de măsură pentru timp
• Unităţi de măsură monetare: monede şi bancnote
Test de evaluare

Cap. VII. Organizarea şi reprezentarea datelor

Recapitulare finală

Soluţii şi răspunsuri

Comentarii