Cosul este gol!

SEAP-SICAP  Produsele editurii ELICART se pot achizitiona si prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice S.E.A.P. / S.I.C.A.P., telefonic sau online. La comenzile online vă rugăm să menționați la Observații că doriți publicarea pachetului în catalogul electronic S.E.A.P. - după înregistrarea comenzii vă vom contacta pentru a demara procesul de achiziție.

E-mail

Pagini din interiorul cărţii!

Limba şi literatura română. Clasa a IV-a

Caiet de lucru. Lecturi, exerciţii de comunicare, de vocabular, noţiuni teoretice

Autori Arina Damian, Eugenia Caramalău
Format 20,5 x 29 cm (A4)
Nr. pagini 116

________________________________

Preț: 20,00 lei
Categorie: Clasa a IV-a
Codul produsului: CLS4-001

________________________________

Descriere

Avizat M.E.N. prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018


 

   GRATUIT

    Pliant Scrierea corectă
    a ortogramelor
    clasa a IV-a

    • A3 - faţă / verso
    • (4 pagini A4), color 
    • carton 150 g/mp

 


 Vizualizare pagini interior și descărcare

             • VEZI PE TOT ECRANUL •

Prezentul auxiliar la limba şi literatura română abordează toate conţinuturile din noua programă pentru clasa a IV-a, incluzând şi noţiuni teoretice şi exerciţii aplicative legate de textul narativ, descriptiv, informativ şi de cel în versuri.
Conform noilor tendinţe în învăţământ, care pun un mare accent pe înţelegerea textului, am oferit spre analiză lecturi variate şi interesante, folosind diverse metode moderne interactive: metoda cubului, jurnalul cu dublă şi triplă intrare, teoria inteligenţelor multiple, harta textului etc.
De asemenea, am prezentat şi modele de organizatori grafici, care îl ajută pe copil să extragă mai uşor informaţiile din textul citit şi să le organizeze eficient: diagrama Venn, ciorchinele, metoda SINELG etc.
Sperăm ca acest auxiliar, prin abordarea completă a temelor din noua programă la limba română, să fie util elevilor şi cadrelor didactice în lucrul la clasă.

CUPRINS

Unitatea 1
Recapitularea cunoştinţelor din clasa a III-a


Unitatea 2
Textul narativ

1. Lectură: „Fraţii Trandafir”
A. Elemente de înţelegere a textului
B. Elemente de scriere funcţională
● Afişul ● Invitaţia
C. Acte de vorbire
● Turul galeriei
D. Elemente de construcţie a comunicării
● Cuvântul ● Cuvinte cu sens/înţeles asemănător
E. Să scriem corect!
Semne ortografice şi de punctuaţie
● Punctul. Semnul întrebării. Semnul exclamării. Două puncte. Virgula. Linia de dialog. Cratima
● Ghilimelele. Punctele de suspensie

2. Lectură: „O cină cu peripeţii”
A. Elemente de înţelegere a textului
B. Elemente de scriere funcţională
● SMS-ul ● Mail-ul
C. Acte de vorbire
● Joc de rol
D. Elemente de construcţie a comunicării
● Cuvinte cu sens/înţeles opus ● Cuvinte care au formă asemănătoare, dar înţeles diferit
E. Să scriem corect!
● Să ne amintim ortogramele învăţate!

3. Lectură: „Scriitor în devenire”
A. Elemente de înţelegere a textului
B. Elemente de scriere imaginativă
● Vrei să scrii şi tu o poveste?
C. Acte de vorbire
D. Elemente de construcţie a comunicării
VERBUL
● Numărul şi persoana verbului ● Timpurile verbului
E. Să scriem corect!
● Ortogramele „cam/c-am”

Unitatea 3
Textul descriptiv

1. Lectură: „Calculatorul fermecat”
A. Elemente de înţelegere a textului
B. Elemente de scriere imaginativă
● Descrierea unui peisaj (descriere tip tablou)
C. Acte de vorbire
D. Elemente de construcţie a comunicării
● Felul substantivelor ● Numărul substantivelor ● Genul substantivelor
E. Să scriem corect!
● Ortogramele „căi/că-i”

2. Lectură: „Acasă la Nică”
A. Elemente de înţelegere a textului
B. Elemente de scriere imaginativă
● Descrierea unei persoane (descriere tip portret)
C. Acte de vorbire
D. Elemente de construcţie a comunicării
ADJECTIVUL
● Acordul adjectivului cu substantivul
E. Să scriem corect!
● Ortogramele „întruna/într-una”; „printr-un”/„printr-o”; „dintr-un”/ „dintr-o”; „într-un”/„într-o”

Unitatea 4
Textul în versuri

1. Lectură: „O luptă pe cinste”

A. Elemente de înţelegere a textului
B. Elemente de scriere imaginativă
● Proiectul de documentare
C. Acte de vorbire
D. Elemente de construcţie a comunicării
PRONUMELE PERSONAL
● Pronumele personal de politeţe ● Genul pronumelui personal
E. Să scriem corect!
● Ortogramele „cel/ce-l”; „cea/ce-a”; „cei/ce-i”

2. Lectură: „În miezul verii” (fragment) de George Coşbuc
A. Elemente de înţelegere a textului
B. Elemente de scriere imaginativă
● Poezia
C. Acte de vorbire
D. Să scriem corect!
● Ortogramele „mi-e/mie” ● Ortogramele „v-ar/var”


Unitatea 5
Textul informativ

1. Lectură: „Unde trăiesc animalele”
A. Elemente de înţelegere a textului
B. Elemente de scriere funcţională
● Organizatorii grafici
C. Acte de vorbire
D. Elemente de construcţie a comunicării
PREDICATUL. Predicatul exprimat prin verb
E. Să scriem corect!
● Ortogramele „moi/mo-i”; „mor/m-or”; „noi/no-i”

2. Lectură: „Minunăţiile Munţilor Bucegi”
A. Elemente de înţelegere a textului
B. Elemente de scriere funcţională
● Harta ● Cartea poştală
C. Acte de vorbire
D. Elemente de construcţie a comunicării
SUBIECTUL
E. Să scriem corect!
Ortogramele „va/v-a”

Unitatea 6
Recapitulare finală

Comentarii